Church Extension Committee - Director: Rev Navin Kumar John

Pastorates Presbyter-in-charge Presbyter Asst. / Assoc - Deacon
CSI Church, Yeshwanthapur Telugu Rev Asha
Devakirubaialayam Rev. Shuba Keerthana
CSI Church, Byapanahalli Princy Christopher
CSI Church, Kathriguppe Rev. P V G Kumar
Holy Cross Malayalam Rev. T A Jain
CSI Church, Nelamangala Rev. Noah Vasanthakumar
CSI Church, Vibuthipuram Rev. Silvan Chandrakumar
Christ Church Malayalam, Hebbal Rev. T A Jain
CSI Church, Tarabanahalli Rev. Ruth Rekha
Immanuel Church, K R Puram Rev. K Satyanadh
CSI Church, Bharathnagar Rev. Moses Prabhakar
CSI Church, Kammanahalli Rev. Alwyn Herbet
Hosur Road / Electronic City Rev. Prem Mitra