Skip to main content

Church Extension Committee

Church Extension Committee - Director: Rev. Navin Kumar John

Pastorates Presbyter-in-charge Presbyter Asst. / Assoc - Deacon
CSI Church, Yeshwanthapur Telugu   Rev. Asha
Devakirubaialayam, Dasarahalli   Rev. R. Daniel
CSI Church, Byapanahalli   Rev. Thabitha Joseph
CSI Church, Kathriguppe   Rev. Samuel B Pujari
Holy Cross Malayalam   Rev. T. A. Jain
CSI Church, Nelamangala   Rev. William Jones
CSI Church, Vibuthipuram   Rev. Vedamary Jayanesan
Christ Church Malayalam, Hebbal   Rev. T. A. Jain
CSI Church, Tarabanahalli   Rev. Moses Prabhakar
Immanuel Church, K R Puram   Rev. K. Satyanadh
CSI Church, Bharathnagar   Rev. Paul Dhinakaran
CSI Church, Kammanahalli   Rev. Shanthi Anandaraj
Hosur Road / Electronic City   Rev. Prem Mitra
CSI Church, ISRO Layout   Rev. Praveen P
CSI Church, Abbigere   Rev. Edward Anilkumar