Bangalore Civil Area Chairperson: Rev. Christy Rajakumar

Pastorates Presbyter-in-charge Presbyter Asst. / Assoc - Deacon
St Mark's Cathedral Rev. Vincent Vinod Kumar
St John's Rev. G. Wilson Rev. Navin K John
Memorial, Whitefield Rev. Rajasingh Gnanaraj
All Saint's Rev. Satish Timothy Paul
Wesley English Rev. D G S Rodricks
St Andrew's Rev. Dexter S Maben
Memorial Rev. J. Sampathkumar
Wesley Tamil, Haines Road Rev.Paul Dhanasekaran
East Parade Tamil Rev. T. Gnanakumar
St Peter's Tamil, Cox Town Rev. Y Justin
St Paul's Rev. J. Sounderajan
Wesley, Ashoknagar Rev. D John Peter
Hindustani Rev. Sahu
Christ Church, Shanthinagar, Hosur Rev. Sudhakar Joshua
Bethel, D'Kota Rev. Sudhakar Joshua
St Barnabas Tamil Rev. Silvan Chandrakumar
David Memorial Rev. E George Jayaprabhu
Holy Trinity Rev. Christy Rajkumar
East Parade Malayalam Rev. Nebu Skariah
St Barnabas Kannada Rev. Benyamin
St Stephen's, Jalahalli Rev. Moses Prabhakar
Christ the Saviour Rev. Theodore William
Christ the King Rev. J Jacob
Wesley Cent. Devalaya Rev. M.B. Kotian
Krupalaya, K G Halli Rev. R. Daniel
Divya Shanthi Rev. Christopher Samuel
Christhu Jeeva Jyothi Rev. T Jacob Ravinder
Ascension Rev. S Raju
Holy Cross English Rev. Thabitha Joseph
Good Shepherd Rev. Christy Gnanadasan
Bishop Sargant Memorial Rev. D. John Milton
St Peter's Kannada, Cox Town Rev. Shylashree
Karunalaya, Tin Factory Rev. Samuel David
Ebenezer Malayalam Rev. Reshin Renold
Christ of Calvary Rev. Christ Gnanadasan
Bethel, Banaswadi Rev. Alwyn Herbert
CSI Kannada Church, Dasarahalli Rev. Julian Ebenezer
Christha Prabhalaya , Yelahanka Rev. Noah VasanthKumar
CSI Church, Kothanur Rev. Jessie Ranjan Rev. Princy Christopher
CSI Church, Hoskote Rev. Edward Anilkumar
Penial Church, Zuzuwadi Rev. Jerald John
Bethlehem Rev. Shanthi Anandaraj
Holy Cross Tamil Rev. J. Jacob Rev. Shuba Keerthana
St James, R T Nagar Rev. T. Jacob Ravinder Rev. Immanuel Nehemiah
St James Mal. Church, Lingarajapuram Rev. Aneesh Kurien
Vishwasalaya Rev. Rajasingh Gnanaraj
CSI Hospital, Bangalore Rev. Suresh Kumar
Holy Redeemer’s, Hosa Road Rev. Jerald John